Voorwaarden

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN

INHOUDSOPGAVE

 1. domein
 2. sluiten van contract
 3. herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
 6. eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 8. Actievouchers inwisselen
 9. Cadeaubonnen inwisselen
 10. Toepasselijk recht
 11. Gedragscode
 12. Alternatieve geschillenbeslechting

1) TOEPASSINGSGEBIED

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna "AV") van Kelm & Bodendiek GbR, handelend onder "wodstore" (hierna "Verkoper"), zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "Klant") met de verkoper met betrekking tot de goederen die door de verkoper in zijn online winkel worden aangeboden. Het opnemen van eigen voorwaarden van de klant wordt hiermee tegengesproken, tenzij iets anders is overeengekomen.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten tot levering van waardebonnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.3 Een consument in de zin van deze algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn. Ondernemer in de zin van deze voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een rechtsbevoegde personenvennootschap die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) AFSLUITING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 De productbeschrijvingen in de online shop van de verkoper zijn geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om de klant in staat te stellen een bindend aanbod te doen.

2.2 De klant kan het aanbod doen via het online bestelformulier dat geïntegreerd is in de online shop van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, dient de klant een juridisch bindend contractaanbod in met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje door op de knop te klikken die het bestelproces beëindigt.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant doorslaggevend is, of
 • door de bestelde goederen aan de klant te leveren, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant doorslaggevend is, of
 • door de klant te vragen om te betalen na het plaatsen van zijn bestelling.

Als er meerdere van de bovenstaande alternatieven zijn, komt het contract tot stand op het tijdstip waarop een van de bovenstaande alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod gaat in op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt aan het einde van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod met als gevolg dat de klant niet meer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper wordt de tekst van het contract na het sluiten van het contract door de verkoper opgeslagen en na de bestelling in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) naar de klant verzonden is verzonden. Verder maakt de verkoper de contracttekst niet toegankelijk. Als de klant voor het verzenden van zijn bestelling een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de onlineshop van de verkoper, worden de bestelgegevens gearchiveerd op de website van de verkoper en kunnen ze door de klant gratis worden opgevraagd via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount door de bijbehorende inloggegevens.

2.5 Alvorens een bindende bestelling te plaatsen via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie die op het scherm wordt weergegeven zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel voor betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer in het kader van het elektronische bestelproces met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties corrigeren totdat hij op de knop klikt die het bestelproces beëindigt.

2.6 Duits en Engels zijn beschikbaar voor het sluiten van het contract.

2.7 Orderverwerking en contact vinden meestal plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de orderverwerking correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden zijn verzonden om de bestelling te verwerken, kunnen worden afgeleverd.

3) HERROEPINGSRECHT

3.1 Consumenten hebben over het algemeen recht op een herroepingsrecht.

3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht vindt u in het herroepingsrecht van de verkoper.

4) PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief de wettelijke omzetbelasting. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 De betalingsoptie(s) worden aan de klant meegedeeld in de online winkel van de verkoper.

4.3 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling direct na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd, tenzij partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.

4.4 Als u een betaalmethode selecteert die wordt aangeboden via de betalingsdienst "Klarna", wordt de betaling verwerkt door Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Verdere informatie en de algemene voorwaarden van Klarna zijn te vinden in de betalingsinformatie van de verkoper, die kan worden bekeken op het volgende internetadres:

https://wodstore.de/versandinformationen

5) LEVERINGS- EN VERZENDINGSVOORWAARDEN

5.1 Goederen worden geleverd op het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders is overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het afleveradres dat is opgegeven in de orderverwerking van de verkoper doorslaggevend. In afwijking hiervan is bij de keuze van de betaalmethode PayPal het afleveradres dat door de klant bij PayPal is opgeslagen op het moment van betaling bepalend.

5.2 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt ​​de klant de redelijke kosten die de verkoper hierdoor heeft gemaakt. Dit geldt niet voor de kosten voor de levering als de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent. Als de klant het herroepingsrecht daadwerkelijk uitoefent, is de regeling in het herroepingsrecht van de verkoper van toepassing op de retourkosten.

5.3 Afhalen door de klant is om logistieke redenen niet mogelijk.

6) EIGENDOMSVOORBEHOUD

Indien de verkoper vooruit betaalt, behoudt hij het eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKEN (GARANTIE)

7.1 Indien het gekochte artikel gebrekkig is, geldt de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

7.2 De klant wordt verzocht om geleverde goederen met duidelijke transportschade te reclameren bij de bezorger en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant hieraan niet voldoet, heeft dit geen enkele invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8) VERZILVERING VAN PROMOTIEVOUCHERS

8.1 Tegoedbonnen die door de verkoper gratis worden uitgegeven als onderdeel van acties met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de klant kunnen worden gekocht (hierna "actievouchers"), kunnen alleen worden ingewisseld in de onlineshop van de verkoper en alleen in de aangegeven periode.

8.2 Individuele producten kunnen worden uitgesloten van de waardebonactie als een overeenkomstige beperking voortvloeit uit de inhoud van de actiewaardebon.

8.3 Actievouchers kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

8.4 Per bestelling kan slechts één actievoucher worden ingewisseld.

8.5 De ​​waarde van de goederen moet minimaal overeenkomen met het bedrag van de actievoucher. Eventueel resterend tegoed wordt niet terugbetaald door de verkoper.

8.6 Als de waarde van de actievoucher niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betaalmethoden worden gekozen om het verschil te vereffenen.

8.7 Het saldo van een actievoucher wordt niet contant uitbetaald en er wordt geen rente betaald.

8.8 De actievoucher wordt niet terugbetaald als de klant de goederen die geheel of gedeeltelijk met de actievoucher zijn betaald in het kader van zijn wettelijk herroepingsrecht retourneert.

8.9 De actievoucher is uitsluitend bestemd voor gebruik door de persoon die erop vermeld staat. Een overdracht van de actievoucher aan derden is uitgesloten. De verkoper heeft het recht, maar is niet verplicht, om de materiële rechten van de betreffende voucherhouder te controleren.

9) VERZILVERING VAN CADEAUBONNEN

9.1 Vouchers die kunnen worden gekocht via de online shop van de verkoper (hierna "cadeaubonnen") kunnen alleen worden ingewisseld in de online shop van de verkoper, tenzij anders vermeld op de voucher.

9.2 Cadeaubonnen en resterend saldo op cadeaubonnen kunnen worden ingewisseld tot het einde van het derde jaar volgend op het jaar waarin de voucher is gekocht. Het resterende tegoed wordt op de vervaldatum aan de klant gecrediteerd.

9.3 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

9.4 Er kunnen meerdere cadeaubonnen worden ingewisseld voor één bestelling.

9.5 Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt om Goederen te kopen en kunnen niet worden gebruikt om andere Cadeaubonnen te kopen.

9.6 Indien de waarde van de cadeaubon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betaalmethoden worden gekozen om het verschil te vereffenen.

9.7 Het saldo van een cadeaubon wordt niet contant uitbetaald en levert ook geen rente op.

9.8 De Cadeaubon is overdraagbaar. De verkoper kan met bevrijdende werking betalen aan de betreffende eigenaar die de cadeaubon in de online shop van de verkoper inwisselt. Dit geldt niet als de verkoper kennis heeft van of grove nalatige onwetendheid heeft over de niet-bevoegdheid, de wettelijke onbekwaamheid of het ontbreken van het recht om de respectieve eigenaar te vertegenwoordigen.

10) TOEPASSELIJK RECHT

Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van de wetten op de internationale koop van roerende goederen. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

11) GEDRAGSCODE

- De verkoper heeft zich onderworpen aan de kwaliteitscriteria van Trusted Shops, die online kunnen worden bekeken op http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf.

12) ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING

12.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument is betrokken.

12.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentengeschillencommissie.

Over ons

Nadat Maxi en Nils in 2020 de online shop voor functionele fitnessapparatuur hebben overgenomen en succesvol hebben herstart, heeft het merk "Lift Heavy Every Day" zich in maart 2021 verder ontwikkeld met een nieuw logo en nieuwe producten. Sindsdien is het portfolio functionele sportkleding gestaag uitgebreid. Sinds eind 2021 is Lift Heavy Equipment opgericht.

visie

Lift Heavy is een motto, een houding, een gevoel en niet zomaar een merk. Samen met jou gaan we nieuwe grenzen stellen en doorbreken!

Lift Heavy betekent niet alleen alles geven tijdens de training. Lift Heavy betekent niet opgeven en met doorzettingsvermogen en doorzettingsvermogen je doelen bereiken. Of het nu gaat om sport, op het werk, in relaties of in het dagelijks leven.

Hef elke dag zwaar

Het eerste logo staat er al. Het idee om lifterskleding aan te bieden waar ze zich beter mee kunnen identificeren, leidde tot het eerste T-shirt in wit en zwart.

Rebranding

Het idee was geboren en het logo stond. Maar het was geen logo met een hoge herkenningswaarde. Daarom hebben we verschillende ontwerpvoorstellen voor een nieuw logo geëvalueerd. Het was vrij duidelijk. Het nieuwe Lift Heavy-logo was geboren.

Nieuwe kleding

Het nieuwe logo was geboren. En daarmee een uitbreiding van het assortiment. Het legendarische T-shirt was geboren: ongebroken en voor het eerst crop tops zoals die met het opschrift "Lift Like A Queen".

Geen verzendkosten

Al vanaf 50 €

Beste ondersteuning

Wij zijn ma.-vr. van 9.00 uur tot 17.00 uur

Bliksemsnelle verzending

1-2 werkdagen met DHL

30-dagen geld terug garantie

Winkel zonder risico