herroeping

ANNULERINGSINSTRUCTIES & ANNULERINGSFORMULIER

Consumenten hebben een herroepingsrecht volgens de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit:

A. ANNULERINGSBELEID

HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft gekregen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen (Kelm & Bodendiek GbR, wodstore, Fleckenweg 41, 38110 Braunschweig, Duitsland, Tel.: Telefoon: +49 176 70458041; E-mail: info@lift-heavy.de ) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of e-mail) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

GEVOLGEN VAN HERROEPING

Als je deze overeenkomst herroept, hebben we je alle betalingen betaald die we van je hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat je een andere manier van levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaard levering die wordt aangeboden). door ons hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling zullen u in geen geval kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling totdat wij de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen, en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de periode van veertien dagen is verstreken.

U draagt ​​de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de goederen. De directe kosten van het terugzenden van goederen die door hun aard niet normaal per post naar ons kunnen worden teruggestuurd (expeditiegoederen), worden geschat op maximaal circa 100 euro per stuk.

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

UITSLUITING OF VROEGTIJDIG VERVALLEN VAN HET HERROEPINGSRECHT

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in het geval van overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor terugzending als de verzegeling na levering is verwijderd.

ALGEMENE INFORMATIE

1) Vermijd schade en vervuiling van de goederen. Stuur de goederen naar ons terug in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer heeft, gebruik dan een geschikte verpakking om voldoende bescherming tegen transportschade te garanderen.
2) Gelieve de goederen niet naar ons terug te sturen.
3) Houd er rekening mee dat de bovenstaande nummers 1-2 geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

B. ANNULERINGSFORMULIER

Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

Bij

Bremer Versandwerk GmbH

Kelm & Bodendiek Gbr
Von-Thünen-Strasse 18
c/o wod winkel
28307 Bremen
Duitsland
E-mail: info@lift-heavy.de

Ik/wij (*) herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

_________________________________________________________
Naam consument(en)

_________________________________________________________
Adres consument(en)

_________________________________________________________
Handtekening consument(en) (alleen indien melding op papier)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Over ons

Nadat Maxi en Nils in 2020 de online shop voor functionele fitnessapparatuur hebben overgenomen en succesvol hebben herstart, heeft het merk "Lift Heavy Every Day" zich in maart 2021 verder ontwikkeld met een nieuw logo en nieuwe producten. Sindsdien is het portfolio functionele sportkleding gestaag uitgebreid. Sinds eind 2021 is Lift Heavy Equipment opgericht.

visie

Lift Heavy is een motto, een houding, een gevoel en niet zomaar een merk. Samen met jou gaan we nieuwe grenzen stellen en doorbreken!

Lift Heavy betekent niet alleen alles geven tijdens de training. Lift Heavy betekent niet opgeven en met doorzettingsvermogen en doorzettingsvermogen je doelen bereiken. Of het nu gaat om sport, op het werk, in relaties of in het dagelijks leven.

Hef elke dag zwaar

Het eerste logo staat er al. Het idee om lifterskleding aan te bieden waar ze zich beter mee kunnen identificeren, leidde tot het eerste T-shirt in wit en zwart.

Rebranding

Het idee was geboren en het logo stond. Maar het was geen logo met een hoge herkenningswaarde. Daarom hebben we verschillende ontwerpvoorstellen voor een nieuw logo geëvalueerd. Het was vrij duidelijk. Het nieuwe Lift Heavy-logo was geboren.

Nieuwe kleding

Het nieuwe logo was geboren. En daarmee een uitbreiding van het assortiment. Het legendarische T-shirt was geboren: ongebroken en voor het eerst crop tops zoals die met het opschrift "Lift Like A Queen".

Geen verzendkosten

Al vanaf 50 €

Beste ondersteuning

Wij zijn ma.-vr. van 9.00 uur tot 17.00 uur

Bliksemsnelle verzending

1-2 werkdagen met DHL

30-dagen geld terug garantie

Winkel zonder risico