Privacy en cookies

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

1.1 We zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Nils Bodendiek , wodstore, Fleckenweg 41 , 38110 Braunschweig , Duitsland, telefoon: 0 176 70458041, e-mail: info@lift-heavy.de) . De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

1.3 Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) te beschermen, gebruikt deze website een SSL of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Gegevensverzameling bij een bezoek aan onze website

Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen
 • Browser gebruikt
 • Besturingssysteem gebruikt
 • Gebruikt IP-adres (eventueel: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) koekjes

U kunt de cookie-instellingen hier op elk moment bekijken en wijzigen:

Cookie-instellingen

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en zorgen ervoor dat uw browser bij een volgend bezoek wordt herkend (zogenaamde permanente cookies). Als er cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken deze bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, evenals IP-adreswaarden in individuele mate. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. De duur van de respectieve cookie-opslag vindt u in het overzicht van de cookie-instellingen in uw webbrowser.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtuele winkelwagen voor een later bezoek aan de website). Als persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) AVG, hetzij voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), AVG in het geval dat toestemming is gegeven of in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG om onze legitieme belangen te beschermen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het sitebezoek.

Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit staat beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze vindt u voor de betreffende browsers onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-allow-and-reject
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Houd er rekening mee dat als cookies niet worden geaccepteerd, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

4) Contactpersoon

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail), worden er persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens in het geval van een contactformulier worden verzameld, kunt u zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw aanvraag te beantwoorden of om contact op te nemen en de bijbehorende technische administratie. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor verwerking artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG. Uw gegevens worden verwijderd zodra uw aanvraag is verwerkt. Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn die dit tegenspreken.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount en voor contractverwerking

In overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG worden persoonlijke gegevens verder verzameld en verwerkt als u deze aan ons verstrekt om een ​​contract uit te voeren of een klantaccount te openen. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectievelijke invoerformulieren. Een verwijdering van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke persoon. Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens om de overeenkomst af te handelen. Na voltooiing van het contract of verwijdering van uw klantaccount worden uw gegevens met betrekking tot fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na het verstrijken van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of behoudt zich het recht voor om verder gegevensgebruik toegestaan ​​door de wet van onze kant te worden.

6) commentaarfunctie

Als onderdeel van de reactiefunctie op deze website, wordt uw opmerking, informatie over het tijdstip waarop de opmerking is gemaakt en de naam van de door u gekozen commentator opgeslagen en gepubliceerd op deze website. Bovendien wordt uw IP-adres gelogd en opgeslagen. Het IP-adres wordt om veiligheidsredenen opgeslagen en voor het geval de betrokkene de rechten van derden schendt of illegale inhoud plaatst door een opmerking te plaatsen. We hebben uw e-mailadres nodig om contact met u op te nemen als een derde partij zou klagen dat uw gepubliceerde inhoud illegaal is. De rechtsgrondslag voor de opslag van uw gegevens is artikel 6, lid 1, onder b en f AVG. We behouden ons het recht voor om opmerkingen te verwijderen als ze door derden als onwettig worden bestempeld.

7) Gebruik van klantgegevens voor direct marketing

Meld u aan voor onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte informatie voor het versturen van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat we u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen als u ons uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u instemt met het ontvangen van nieuwsbrieven. We sturen je dan een bevestigingsmail waarin we je vragen op een link te klikken om te bevestigen dat je de nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan wij uw door de Internet Service Provider (ISP) ingevoerde IP-adres en de datum en tijd van registratie op om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. tijd. De gegevens die door ons worden verzameld bij de aanmelding voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt voor reclamedoeleinden via de nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verantwoordelijke. Nadat u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit onze nieuwsbriefverspreidingslijst verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover informeren wij u in deze verklaring.

8) Gegevensverwerking voor orderverwerking

8.1 Voor het verwerken van uw bestelling werken wij samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten contracten. Bepaalde persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan deze dienstverleners in overeenstemming met de volgende informatie.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden doorgegeven aan het transportbedrijf dat belast is met de levering als onderdeel van het contract, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. Wij geven uw betalingsgegevens door aan de bevoegde kredietinstelling als onderdeel van het betalingsproces, voor zover dit noodzakelijk is voor het betalingsproces. Indien er gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, zullen wij u dit hieronder expliciet meedelen. De wettelijke basis voor de doorgifte van gegevens is artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG.

8.2 Om onze contractuele verplichtingen jegens onze klanten na te komen, werken wij samen met externe verzendpartners. Wij geven uw naam en uw afleveradres en, indien nodig voor de levering, uw telefoonnummer door, uitsluitend om de goederen te leveren aan een door ons geselecteerde verzendpartner, artikel 6, lid 1, onder b) AVG.

8.3 Openbaarmaking van persoonsgegevens aan verzenddienstverleners

-DHL
Als de goederen worden geleverd door de transportdienstverlener DHL (DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn), zullen wij uw e-mailadres verstrekken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), AVG voordat de goederen worden geleverd voor de om een ​​afleverdatum of afleverbericht aan DHL af te stemmen, op voorwaarde dat u hiervoor tijdens het bestelproces uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Anders geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan DHL met het oog op de levering in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG. De gegevens worden alleen doorgegeven als dit nodig is voor de levering van de goederen. In dit geval is voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met DHL of de leveringsmelding niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen aan de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of aan de transportdienstverlener DHL.
- DPD
Als de goederen worden geleverd door de transportdienstverlener DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg), zullen wij uw e-mailadres en uw telefoonnummer verstrekken voordat de goederen worden afgeleverd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a ) AVG voor het afstemmen van een leveringsdatum of voor het melden van levering aan DPD, op voorwaarde dat u hiervoor tijdens het bestelproces uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Anders geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan DPD met het oog op de levering in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG. De gegevens worden alleen doorgegeven als dit nodig is voor de levering van de goederen. Voorafgaande afstemming van de bezorgdatum met DPD of de bezorgmelding is in dit geval niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de bovengenoemde verantwoordelijke persoon of bij de vervoerder DPD.

8.4 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betaaldiensten)

-Klarna
Als een Klarna-betalingsservice is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt door Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Om de betaling te kunnen verwerken, uw persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, plaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres) evenals gegevens met betrekking tot de bestelling worden verzameld (bijv. factuurbedrag, item, type levering) aan Klarna ten behoeve van identiteits- en kredietwaardigheidscontroles, op voorwaarde dat u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), AVG als onderdeel van het bestelproces . Hier ziet u aan welke kredietbureaus uw gegevens kunnen worden doorgegeven:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies
Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkend wiskundig-statistisch proces. Bij de berekening van de scorewaarden worden onder andere, maar niet uitsluitend, adresgegevens meegenomen. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling voor een afgewogen beslissing over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of naar Klarna. Klarna kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is voor contractuele betalingsverwerking.
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in Klarna's regelgeving inzake gegevensbescherming voor betrokkenen in Duitsland https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms /0/de_de/privacy
of voor betrokkenen gevestigd in Oostenrijk https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy
behandeld.
-Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) Sarl et Cie, SCA, 22- 24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal"), vervolg. De overdracht vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), AVG en alleen voor zover dit nodig is voor de betalingsverwerking.
PayPal behoudt zich het recht voor om een ​​kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietbureaus in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG op basis van het legitieme belang van PayPal bij het bepalen van uw solvabiliteit. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling om te beslissen of de respectieve betalingsmethode wordt aangeboden. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkend wiskundig-statistisch proces. Bij de berekening van de scorewaarden worden onder andere, maar niet uitsluitend, adresgegevens meegenomen. Meer informatie over gegevensbescherming, inclusief informatie over de gebruikte kredietbureaus, is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken als dit nodig is voor contractuele betalingsverwerking.

- Amazon Betalen

Bij betaling via amazon pay geven we uw betalingsgegevens voornamelijk door aan Amazon Payments Europe sca, en in tweede instantie aan Amazon EU SARL, Amazon Services Europe SARL en Amazon Media EU SARL, alle drie gevestigd op 5, Rue Plaetis L 2338 Luxembourg (hierna »Amazon Betalingen«), doorgaan. Amazon Payments behoudt zich het recht voor om een ​​kredietcontrole uit te voeren. Amazon Payments gebruikt het resultaat van de kredietcontrole in relatie tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen of de respectieve betalingsmethode wordt aangeboden. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkend wiskundig-statistisch proces. Bij de berekening van de scorewaarden worden onder meer adresgegevens meegenomen. Daarnaast is Amazon Payments gerechtigd om uw gegevens door te geven aan niet nader genoemde derden (banken, e-service providers, servicepartners, maar ook auditors, analysediensten, kredietbureaus, marketingpartners, cloud service providers, retargeting providers, gelieerde bedrijven) . Meer informatie over gegevensbescherming, inclusief informatie over de gebruikte kredietbureaus, is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Amazon Payments: pay.amazon.com/de/help/201751600 . De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1, onder b), AVG.

9) Contact opnemen voor beoordelingsherinnering

Eigen beoordelingsherinnering (geen verzending door een klantbeoordelingssysteem)
We gebruiken uw e-mailadres als een eenmalige herinnering om een ​​evaluatie van uw bestelling in te dienen voor het door ons gebruikte beoordelingssysteem, op voorwaarde dat u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6 (1 ) (a) AVG.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Beoordelingsherinnering door Trusted Shops
Als u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO, geven wij uw e-mailadres door aan het beoordelingsplatform Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str.trustedshops. de) zodat ze u per e-mail een beoordelingsherinnering kunnen sturen.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of naar het beoordelingsplatform.

10) Gebruik van afbeeldingen met classificatie en keurmerk

Vertrouwensbadge van Trusted Shops

De Trusted Shops Trustbadge is op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops-keurmerk weer te geven en om kopers na een bestelling een Trusted Shops-lidmaatschap aan te bieden.

Dit dient ter bescherming van onze doorslaggevende legitieme belangen bij een optimale marketing van ons aanbod, artikel 6, lid 1, punt f AVG. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Straße 15C, 50823 Keulen.

Bij het oproepen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, overgedragen gegevenshoeveelheid en de aanvragende provider (toegangsgegevens) en documenteert de oproep. Deze toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site niet geëvalueerd en automatisch overschreven.

Verdere persoonlijke gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven als u besluit om Trusted Shops-producten te gebruiken na het voltooien van een bestelling of als u zich al voor gebruik hebt geregistreerd. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

11) Gebruik van sociale media: video's

Gebruik van YouTube-video's

Deze website maakt gebruik van de inbeddingsfunctie van YouTube om video's van de aanbieder "Youtube", die behoort tot Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), weer te geven en af ​​te spelen.

Hier wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de aanbieder alleen de opslag van gebruikersinformatie initieert wanneer de video('s) wordt/worden afgespeeld. Als het afspelen van ingebedde YouTube-video's wordt gestart, gebruikt de aanbieder "Youtube" cookies om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens informatie van "Youtube" worden deze onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als u niet aan uw profiel op YouTube wilt worden gekoppeld, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (ook van niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van de legitieme belangen van Google bij de weergave van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerde vormgeving van zijn website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. Bij het gebruik van YouTube kunnen ook persoonsgegevens naar de servers van Google LLC worden verzonden. kom in de VS.
Ongeacht of de ingesloten video's worden afgespeeld, wordt bij elk bezoek aan deze website een verbinding met het Google-netwerk tot stand gebracht, die zonder onze invloed verdere gegevensverwerkingen kan activeren.

In het geval dat persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan Google LLC. gevestigd in de VS, Google LLC. gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken: https://www.privacyshield.gov/list

Meer informatie over gegevensbescherming bij "YouTube" vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Voor zover dit wettelijk vereist is, hebben wij uw toestemming verkregen in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG om uw gegevens te verwerken zoals hierboven beschreven. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.

12) Onlinemarketing

Gebruik van Google Ads-conversietracking

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en, als onderdeel van Google Ads, van conversietracking door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). We gebruiken Google Ads om onze aantrekkelijke aanbiedingen onder de aandacht te brengen met behulp van advertentiemateriaal (zogenaamde Google Adwords) op externe websites. Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen wij bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Wij streven ernaar u reclame te tonen die voor u interessant is, onze website voor u interessanter te maken en een eerlijke berekening van de gemaakte reclamekosten te realiseren.

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google geplaatste Ads-advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Dit betekent dat cookies niet kunnen worden gevolgd via de websites van Google Ads-klanten. De informatie die wordt verkregen met behulp van de conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor Google Ads-klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Klanten ontdekken het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is omgeleid naar een pagina met een conversion-tracking-tag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet aan de tracking wilt deelnemen, kunt u dit gebruik blokkeren door de Google Conversion Tracking-cookie in uw internetbrowser onder het trefwoord "Gebruikersinstellingen" te deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. We gebruiken Google Ads op basis van ons legitieme belang bij gerichte advertenties in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG. Als onderdeel van het gebruik van Google Ads kunnen ook persoonlijke gegevens worden verzonden naar de servers van Google LLC. kom in de VS.

In het geval dat persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan Google LLC. gevestigd in de VS, Google LLC. gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken: https://www.privacyshield.gov/list

Meer informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen van Google vindt u op het volgende internetadres: https://www.google.de/policies/privacy/

U kunt cookies voor reclamevoorkeuren permanent deactiveren door ze te voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen of door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts in beperkte mate beschikbaar zijn als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

Voor zover dit wettelijk vereist is, hebben wij uw toestemming verkregen in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG om uw gegevens te verwerken zoals hierboven beschreven. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.

13) Webanalysediensten

Google (Universeel)Analytics

14) Rechten van de betrokkene

14.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide rechten als betrokkene (recht op informatie en tussenkomst) ten opzichte van de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder zullen informeren:

 • Recht op informatie overeenkomstig artikel 15 AVG: U hebt met name recht op informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn verstrekt. of zal worden bekendgemaakt, de geplande bewaartermijn of de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, het bestaan ​​van een recht op correctie, verwijdering, beperking van verwerking, bezwaar tegen verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens indien niet door ons van u verzameld, Bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van dergelijke verwerking op u, evenals uw recht om geïnformeerd te worden welke garanties op grond van Artikel 46 AVG bij het doorgeven van uw gegevens aan D derde landen bestaan;
 • Recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16 AVG: U heeft het recht op onmiddellijke rectificatie van onjuiste gegevens over u en/of aanvulling van uw onvolledige gegevens die door ons zijn opgeslagen;
 • Recht op verwijdering in overeenstemming met artikel 17 AVG: U hebt het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens als aan de vereisten van artikel 17, lid 1 AVG is voldaan. Dit recht is echter met name niet van toepassing als de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • Recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met artikel 18 AVG: U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt gecontroleerd, als u weigert uw gegevens vanwege ontoelaatbare gegevensverwerking en in plaats daarvan beperking van de verwerking van uw gegevens verzoeken als u uw gegevens nodig heeft om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen nadat we deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel is bereikt of als u bezwaar hebt gemaakt tegen redenen van uw specifieke situatie, zolang het nog niet duidelijk is of onze legitieme redenen prevaleren;
 • Recht op informatie volgens artikel 19 DSGVO: Als u het recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking tegen de verantwoordelijke heeft ingeroepen, is hij verplicht om alle ontvangers aan wie de op u betrekking hebbende persoonsgegevens zijn verstrekt, op de hoogte te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U heeft het recht om geïnformeerd te worden over deze ontvangers.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met artikel 20 AVG: U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke te vragen, voor zover dit is technisch haalbaar;
 • Recht om verleende toestemming in te trekken in overeenstemming met artikel 7, lid 3 AVG: u hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde in te trekken met ingang voor de toekomst. Bij herroeping zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk wissen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een rechtsgrondslag voor verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan het moment van intrekking;
 • Recht om een ​​klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77 AVG: Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG, heeft u - onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel - het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van uw woonplaats, werkplaats of plaats van de vermeende inbreuk.

14.2 RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN OP BASIS VAN EEN AFWEGING VAN BELANGEN IN ONZE VROEGERE RECHTMATIGE BELANGEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM MET TOEKOMSTIGE REDENEN VOORTVLOEIENDE UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE VOORTVLOEIENDE REDENEN TEGEN DEZE VERWERKING BEZWAAR TE MAKEN.
ALS U UITOEFENING MAAKT VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, STOPPEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS. VERDERE VERWERKING BLIJFT ECHTER VOORBEHOUDEN INDIEN WE UITGEBREIDE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN KRIJGEN, OF ALS DE VERWERKING IS VOOR DE CERTIFICERING, UITOEFENING OF VERDEDIGEN VAN JURIDISCHE CLAIMS.

ALS UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DE DOELEINDEN VAN DERGELIJKE RECLAME. U KUNT BEZWAAR MAKEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U UITOEFENING MAAKT VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, STOPPEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETINGDOELEINDEN.

15) Duur van opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens is gebaseerd op de respectieve rechtsgrondslag, het verwerkingsdoel en - indien van toepassing - ook op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. commerciële en fiscale bewaartermijnen).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van een uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of soortgelijke verplichtingen op basis van artikel 6, lid 1, onder b) AVG, worden deze gegevens routinematig verwijderd na het verstrijken van de bewaartermijn, op voorwaarde dat er geen langer nodig is om een ​​contract uit te voeren of te initiëren en/of we hebben geen legitiem belang bij verdere opslag.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn of haar recht van bezwaar uitoefent op grond van artikel 21, lid 1, van de AVG, tenzij we dwingende redenen kunnen aanvoeren. bescherming voor verwerking die zwaarder weegt dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van directe reclame op basis van artikel 6, lid 1, onder f AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar uit hoofde van artikel 21, lid 2 AVG uitoefent.

Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

Over ons

Nadat Maxi en Nils in 2020 de online shop voor functionele fitnessapparatuur hebben overgenomen en succesvol hebben herstart, heeft het merk "Lift Heavy Every Day" zich in maart 2021 verder ontwikkeld met een nieuw logo en nieuwe producten. Sindsdien is het portfolio functionele sportkleding gestaag uitgebreid. Sinds eind 2021 is Lift Heavy Equipment opgericht.

visie

Lift Heavy is een motto, een houding, een gevoel en niet zomaar een merk. Samen met jou gaan we nieuwe grenzen stellen en doorbreken!

Lift Heavy betekent niet alleen alles geven tijdens de training. Lift Heavy betekent niet opgeven en met doorzettingsvermogen en doorzettingsvermogen je doelen bereiken. Of het nu gaat om sport, op het werk, in relaties of in het dagelijks leven.

Hef elke dag zwaar

Het eerste logo staat er al. Het idee om lifterskleding aan te bieden waar ze zich beter mee kunnen identificeren, leidde tot het eerste T-shirt in wit en zwart.

Rebranding

Het idee was geboren en het logo stond. Maar het was geen logo met een hoge herkenningswaarde. Daarom hebben we verschillende ontwerpvoorstellen voor een nieuw logo geëvalueerd. Het was vrij duidelijk. Het nieuwe Lift Heavy-logo was geboren.

Nieuwe kleding

Het nieuwe logo was geboren. En daarmee een uitbreiding van het assortiment. Het legendarische T-shirt was geboren: ongebroken en voor het eerst crop tops zoals die met het opschrift "Lift Like A Queen".

Geen verzendkosten

Al vanaf 50 €

Beste ondersteuning

Wij zijn ma.-vr. van 9.00 uur tot 17.00 uur

Bliksemsnelle verzending

1-2 werkdagen met DHL

30-dagen geld terug garantie

Winkel zonder risico